Fagområder vi kan hjelpe deg med

Om transportadvokaten.no

Transportadvokaten.no er en tjeneste som leveres av Advokatfirma Vectio AS (Se nettsiden til Vectio her). Vi har som et av våre spesialområder, veitrafikk og yrkestransport.

Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder straff og beslag eller tap av førerrett, for brudd på veitrafikkloven. På denne siden har vi samlet noen typetilfeller som gjelder veitrafikk og transport. Vi bistår også i erstatningssaker etter trafikkuhell og påkjørsler, samt personskadeerstatning.
Vi samarbeider med dyktige, tekniske sakkyndige som benyttes i saker hvor det er nødvendig for å belyse saken til gunst for våre klienter. Det kan for eksempel gjelde rekonstruksjoner eller i saker for avdekke om det kan ha vært tekniske feil med kjøretøyet, beregning av hastighet, osv. Under kan du se eksempler på saker der vi har spesiell kompetanse:

Under kan du lese om de forskjellige fagområdene vi kan bistå deg med.
Ønsker du mer informasjon om fagområdet så er det bare å ta kontakt.

Beslag av førerkort

Er man kommet opp i en slik situasjon og politiet tar førerkortet fordi de mener det kan være grunnlag for tap av førerretten senere, kan det være vanskelig å vite hva man bør gjøre.

Overlast

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg som på offentlig vei har vært brukt gjelder ulike overlast problemstillinger. Mer om dette kan du lese på vår side som handler om overlast.

Kjøre og hviletid

Kjøre- og hviletidsreglene, gjelder inntil videre kun for førere av kjøretøy med høyeste tillatte totalvekt over 3500 kg. Hva som gjelder videre kan du lese mer om på siden for kjøre- og hviletid.

Løyve

Transportløyve er en norsk løyveordning regulert i samferdselsloven som regulerer godstransport med kjøretøy over 3500 kg eller persontransport mot vedlegg.

Personskadeerstatning

Du vil som regel ha krav på erstatning for personskade etter en yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, fritidsulykke, pasientskade eller etter en voldshendelse.

Tap av førerrett

Det er viktig å skille mellom beslag av førerkortet og tap av førerretten. Har du mistet førerkortet kan du her finne mer informasjon om hva du bør gjøre. Vi har lang erfaring på området.

Prikkbelastning

I tillegg til veitrafikkloven, trafikkreglene og forskrift om tap av førerretten, har vi en særegen forskrift som omhandler mindre brudd på veitrafikklovgivningen. Det er forskrift om prikkbelastning

Yrkesskadeerstatning

Har du blitt utsatt for skadet mens du har vært på arbeid i forbindelse med utførelse av arbeidet. Da kan dette også føre til at du kan ha krav på erstatning.

Sikring av last

Det er fører, altså sjåføren som primært er ansvarlig for at kjøretøyet er forskriftsmessig og forsvarlig lastet før kjøringen begynner. Reglene gjelder ikke på privat/lukket område.