Yrkesskadeerstatning

Yrkesskade – forsikring og NAV


Hvis man blir skadet mens man er på arbeid i forbindelse med utførelse av arbeidet, kan man ha krav på erstatning. Det vil typisk være trafikkulykke hvis du er yrkessjåfør som for eksempel lastebilsjåfør eller drosjesjåfør eller annen type sjåfør. Andre eksempler kan være fallskader, klemskade, eller psykiske skader i etterkant av en trafikkulykke.

I Norge er alle arbeidsgivere lovforpliktet til å ha en yrkesskadeforsikring. I tillegg er det lovpålagt å ha en ansvarsforsikring på kjøretøyet. Det betyr at om man er involvert i en trafikkulykke mens man er på arbeid, vil man kunne være dekket av flere forsikringer hvis man blir skadet. Det første man bør gjøre ved en skade som oppstår i forbindelse med jobb, er naturlig nok å kontakte lege mm.

I tillegg til at det skal foreligge en yrkesskadeforsikring og trafikkforsikring hos et eller flere forsikringsselskap, får man særlige rettigheter overfor NAV om de godkjenner det som yrkesskade. Det er derfor viktig å melde skade til både forsikringsselskap og NAV så fort mulig. Det løper egne frister, så dette bør man gjøre så snart som mulig.

I den videre saksbehandlingen av skaden avgjøres det vanligvis om det skal utarbeides en spesialisterklæring hvor en spesialist vurderer skaden, skadens konsekvenser for den skadelidte mm. Deretter blir det en vurdering av om og eventuell hvilken erstatning skadelidte har krav på.

I forbindelse med yrkesskader og trafikkskader bør man vurdere å kontakte en advokat så snart som mulig. Det er erfaringsmessig best å komme så tidlige som mulig inn i saken.