Overlast

Overlast


Gebyr ved overlast – eier eller den som leier kjøretøyet

Kjører du med for tung last, og blir stoppet i kontroll, må det betales et gebyr.

Satsene for gebyr ved kjøring med overlast, gjelder fra 1. september 2016 for kjøretøy over 3 500 kg. Gebyret skal etter formålet bidra til trafikksikkerhet og hindre slitasje på veiene. Det er verd å merke seg at det kan ilegges gebyr etter reglene for kjøretøy over 3500 kg, selv om en kjører en varebil, forutsatt at man i tillegg trekker en tilhenger som gjør at kjøretøyet totalt sett kan laste over 3500 kg.

Slik reglene tolkes i dag, så ilegges eier eller den som leier/leaser kjøretøyet gebyret. Har en sjåfør blitt instruert i å kjøre med last som er lovlig på en BK 10 vei, og sjåføren likevel velger å kjøre på en BK 8 vei, vil dette kunne føre til overlast, og gebyret blir ilagt arbeidsgiver. Sjåføren risikerer ingen reaksjon før det er en så stor overlast at det kan anses som trafikkfarlig, normalt over de tekniske verdiene på kjøretøyet.

Grunngebyr

Det er noen frimarginer i regelverket, for eksempel 2000 kg på totalvekt, slik at overlast med under 2000 kg, vil ikke medføre gebyr. For all overlasting ut over frimarginene, uansett om det er aksellasten eller totallasten som er overskredet, skal det betales et grunngebyr på 2 000 kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til gebyret som blir beregnet ut fra størrelsen på overlasten.


Satser for gebyr ved overlasting

I forskrift om gebyrsatser fremgår størrelsen på gebyrene. Disse ble vedtatt gjeldende fra 1. september 2016. Gebyrene vil bli indeksregulert hvert femte år. Her er de gjeldende gebyrsatsene -> Forskrift om gebyrsatser for overlasting med kjøretøy på offentlig veg – Lovdata