Personskadeerstatning

Skadet etter en trafikkulykke?


Hva har jeg krav på og hva kan jeg gjøre?

Bilulykker medfører ikke sjelden at involverte personer blir skadet. Det mange ikke er klar over er at alle personskader som oppstår i forbindelse med en bilulykke har dekning under bilens ansvarsforsikring, uavhengig av om du er passasjer, fører eller fotgjenger. Det betyr at du kan ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet både for personskaden, men også for utgifter eller tap som har oppstått som følge av ulykken.

Selv om det ansvarlige kjøretøyet er ukjent mister ikke den trafikkskadde sine rettigheter, men kan fremme erstatningskravet overfor Trafikkforsikringsforeningen.

Erstatningen kommer ikke av seg selv og vi gir råd og veiledning til klienter over hele landet som har vært utsatt for trafikkulykker. Vi bistår med å fremme krav overfor forsikringsselskapet slik at du som skadelidt får den erstatning du har krav på.

Som skadelidt kan du tape retten til erstatning dersom du ikke melder ifra om skaden til forsikringsselskapet innen ett år etter at du ble klar over skaden.

Det er derfor ingen grunn til å vente. Ta kontakt for en kostnadsfri uforpliktende samtale hvor vi gir deg informasjon om dine rettigheter, samt noen innledende råd og anbefalinger. Ønsker du videre juridisk bistand vil ofte nødvendige og rimelige kostnader til advokat dekkes under bilens ansvarsforsikring.