Om Transportadvokaten.no

Om Transportadvokaten.no

Transportadvokaten.no er en tjeneste som leveres av Advokatfirma Vectio AS. Vi har som et av våre spesialområder, veitrafikk og yrkestransport.
Vi bistår både privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder straff og beslag/tap av førerrett for brudd på veitrafikkloven. Vi bistår også i erstatningssaker etter trafikkuhell og påkjørsler, også personskadeerstatning.


Advokatfirmaet Vectio

Advokatfirmaet Vectio driver juridisk rådgivning til store og små bedrifter. Vi gir også juridisk bistand til privatpersoner. Vårt spesialfelt er arbeidsrett, kjøp- og kontraktsrett, erstatning og strafferett, og da særlig innen bransjer som: godstransport, renovasjon, bilberging, massetransport/anleggsvirksomhet, entreprise. Våre advokater gir generell juridisk rådgivning, og bistår i tvisteløsning og prosedyrearbeid for domstolene.
I tillegg benyttes vi som kurs- og foredragsholdere. Vectio Advokatfirma er faste advokater for Norges Lastebileier-Forbund og deres medlemmer.
Vi har kontorer sentralt i Oslo, på hjørnet av Slottsparken, med få minutters gangavstand fra Tinghuset og Nationaltheateret stasjon.