Trafikkuhell

Møteulykke, påkjørsel bakfra, utforkjøring osv.

Sammenstøt ved feltskifte